مشکل وجود درختان در محوطه فرودگاه ها رفع شد

سینری هایی که مشکل وجود درختان در محوطه فرودگاه را داشتند ، رفع اشکال شدند. این سینری ها شامل :

 

OIBA Abumusa v1.0 -> v1.1

OICC Sahid Ashrafi Esfahani v1.0 -> v1.1

OICS Sanandaj v1.1 -> v1.2

OIHR Arak v1.0 -> v1.1

OIII Mehrabad Intl v1.0 -> v1.1

OIKK Kerman v1.1 -> v1.2

OINR Ramsar v1.0 -> v1.1

OITU Maku v1.0 -> v1.1

 

هم اکنون آخرین نسخه هر سینری را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

اطلاعیه

  • اطلاعیه جدیدی وجود ندارد
متوجه شدم